polski Strona główna / Historia Dobrej
Sobota - 21 maja 2022 Jana, Moniki, Wiktora     
Menu
- Dobra i okolice
- Historia Dobrej
- Tradycje
- Galeria zdjęć
- Almanach
- Cmentarz
- Stare dokumenty 1
- Filmiki
- Stacja PKP
- LKS Dobrzanka
- LKS Dobrzanka II
- Fotokronika I
- Fotokronika II
- Fotokronika III
- Fotokronika IV
- Fotokronika V
- Jubileusz 650 - lecia
- Fotokronika VI
- Stare widokówki
- Filmiki II
- Filmiki III
- Fotokronika VII
- Fotokronika VIII
- Fotokronika IX
- Stare dokumenty 2
- Fotokronika X
- Fotokronika XI
- Fotokronika XII
Historia Dobrej
Początki  ]
Strona w budowie...


Dokument z 1361 r.

              
                         Kopia wykonana w 1781 roku, łacińskiego dokumentu z  1361 roku - aktu
                    donacyjnego Ratułdów na rzecz kościoła w Dobrej, z którego po raz pierwszy
                    dowiadujemy się
o istnieniu Dobrej i jej tłumaczenie:

                         Niech wiedzą wszyscy, do których dotrze ta wiadomość, że My Marek ze
                         Skrzydlnej skarbnik krakowski, Jakus z Jodłownika, Mikołaj z Raciborzan
                         Arnold z Kostrzy i Stanisław z Topoli dziedzice, pragnąc dla poratowania
                         naszych dusz uposażyć kościół w Dobrej, niedawno na nowo założony
                         przez czcigodnego w Chrystusie Ojca i Pana Bodzantę z Boga i Stolicy
                         Apostolskiej łaski biskupa krakowskiego, temuż Kościołowi w Dobrej
                         darowujemy i wieczyście odkazujemy tamże jeden łan ziemi wolny, pod
                         uprawę dla rządców Kościoła, który uwalniamy od wszystkich naszych
                         praw, opłat, ciężarów i jurysdykcji. Drugi łan darowujemy mu również w
                        Juszu wsi naszej, położonej na części sołtystwa, który tamże posiada
                         obecnie kmieć Mikołaj z tym, że tenże kmieć będzie płacił z tegoż łanu
                         rządcy wspomnianego  Kościoła czynsz coroczny. Wszystkie zaś inne
                         prawa na tym łanie w całości dla siebie zachowujemy. Poza tym na utrzy-
                         manie wspomnianego kapłana przyrzekamy uroczyście niniejszym dawać
                         i uiszczać corocznie temuż Kościołowi w Dobrej dziesięciny z naszych
                         gruntów ornych w naszych niżej wypisanych dobrach: w Chorągwicy, w
                         Lednicy, w Podolanach pod Wieliczką i we dworze wspomnianego Pana
                         Marka, położonym także pod Wieliczką. Tenże rządca Kościoła o ile tego
                         zechce i zgodzi się na to wspomniany Biskup krakowski Ksiądz Bodzanta,
                         będzie otrzymywał co roku stypendia mszalne w sposób ogólnie przyjęty
                         w wymienionych wsiach Dobra i Jurze. Na wiarygodność i świadectwo tegoż
                         aktu, zaopatrujemy pismo niniejsze w nasze pieczęcie. Dano i zdziałano
                         w Krakowie  w drugi poniedziałek Roku Pańskiego tysiąc trzysta sześć-
                         dziesiątego pierwszego,  w obecności Szanownych Panów Panów krakows-
                         kich Mikołaja Ryborznica i Bodzanty z Radziejowa, Mikołaja z Tuchowa,
                         Ambrożego z Sułoszowa, Jana z Dobrowody i Jakuba z Lubczy, Rządców
                         Kościołów, jako świadków sprawy.


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Stanisław Rząsa