polski Strona główna / Stare widokówki
Sobota - 21 maja 2022 Jana, Moniki, Wiktora     
Menu
- Dobra i okolice
- Historia Dobrej
- Tradycje
- Galeria zdjęć
- Almanach
- Cmentarz
- Stare dokumenty 1
- Filmiki
- Stacja PKP
- LKS Dobrzanka
- LKS Dobrzanka II
- Fotokronika I
- Fotokronika II
- Fotokronika III
- Fotokronika IV
- Fotokronika V
- Jubileusz 650 - lecia
- Fotokronika VI
- Stare widokówki
- Filmiki II
- Filmiki III
- Fotokronika VII
- Fotokronika VIII
- Fotokronika IX
- Stare dokumenty 2
- Fotokronika X
- Fotokronika XI
- Fotokronika XII
Stare widokówki


STARE WIDOKÓWKINajstarsze widokówki - przełom XIX i XX wieku.Widokówka z 1914 roku wydana nakładem właściciela
domu Jakóba Wójcika z Dobrej.


Pięć widokówek poniżej, wydano nakładem
Sklepu Kółka Rolniczego w Dobrej - koniec lat
dwudziestych.
Kółko Rolnicze w Dobrej powstało w 1898 roku - Sklep Kółka.


Plebania w Dobrej.
Stara szkoła - w tym miejscu teraz jest najnowsza
 część cmentarza.


Trzy widokówki poniżej wydano nakładem
Spółdzielni Rolniczo Handlowej "ZGODA"
i Spółdzielni Uczniowskiej "PRZYSZŁOŚĆ" w Dobrej,
w pierwszej połowie lat czterdziestych.


W głębi z prawej strony, nowa szkoła, której budowę
ukończono w 1935 roku. Na początku lat pięćdziesiątych
szkoła ta została wyburzona a na jej miejscu postawiono
kolejną nową szkołę, w której obecnie mieszczą się
przedszkole i szkoła muzyczna.


Nowa szkoła wybudowana w latach 1950 - 1956 na miejscu wyburzonej
szkoły z 1935 roku (stała tylko 18 lat). Budowano w ten sposób, że z lewej
strony starej szkoły, wybudowano lewe skrzydło nowej, do którego
 przeniosła się szkoła. Następnie starą szkołę zburzono i dobudowano
drugie skrzydło,w miejsce starej tak, że na koniec 1956 roku szkoła
 była w całości ukończona.


W górnej części widokówki budynek Spółdzielni Rolniczo
Handlowej "ZGODA", który zbudowano w I połowie lat
czterdziestych na miejscu wyburzonego sklepu Kółka Rolniczego.
Obecnie mieszczą się w nim Zarząd i księgowość GS "SCH"
oraz sklep GS a pozostałe pomieszczenia oddano w najem.
Sp. R. H. "ZGODA"powstała w 1943 roku z połączenia Sklepu
Kółka Rolniczego i Sklepu Spółdzielni Spożywców "JEDNOŚĆ",
które przed II Wojną Św. były jedynymi polskimi sklepami  w Dobrej.
W 1948 roku ze Sp.R.H. "ZGODA"  powstała Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Dobrej.


Pieczęć Spółdzielni Spożywców "Jedność".

W dole widokówki targ w Dobrej (środy do początku lat pięćdziesiątych)
na placu targowym - obecnie są tutaj "Planty" z fontanną.


Dolna część wid. - z lewej w budynku ukończonym
 w 1938 r. obecnie sklep Nr 2, z prawej "stara gmina",
zbudowana w czasie okupacji.
Dwie widokówki powyżej, wydane nakładem Spółdzielni
Spożywców"Jedność" w Dobrej.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Stanisław Rząsa