polski Strona główna / Fotokronika X / 60 rocznica odsłonięcia pomnika poległych na cmentarzu w Dobrej
Piątek - 28 stycznia 2022 Agnieszki, Kariny, Lesława     
Menu
- Dobra i okolice
- Historia Dobrej
- Tradycje
- Galeria zdjęć
- Almanach
- Cmentarz
- Stare dokumenty 1
- Filmiki
- Stacja PKP
- LKS Dobrzanka
- LKS Dobrzanka II
- Fotokronika I
- Fotokronika II
- Fotokronika III
- Fotokronika IV
- Fotokronika V
- Jubileusz 650 - lecia
- Fotokronika VI
- Stare widokówki
- Filmiki II
- Filmiki III
- Fotokronika VII
- Fotokronika VIII
- Fotokronika IX
- Stare dokumenty 2
- Fotokronika X
- Fotokronika XI
60 rocznica

60 ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA POLEGŁYCH
NA CMENTARZU PARAFIALNYM W DOBREJ
1957 - 2017


Relacja z tej uroczystości (poniżej), zawarta jest
w Biuletynie Nr 1 z 1958 roku, Komisji Kulturalno-Oświatowej
przy Gminnej Radzie Narodowej w Dobrej.
(pisownia oryginalna, autor relacji nieznany)


WIEŚ MAŁOPOLSKA SWOIM POLEGŁYM

Dobra, wieś powiatu limanowskiego, w województwie krakowskim, przeżywała
w niedzielę 17 listopada br. podniosłą uroczystość ku czci swych Poległych Ofiar
      z ostatniej wojny, a było ich nie mało:
 
- 17 żołnierzy poległych pod Gorlicami, Jasłem, Przemyślem, Lwowem, Samborem,
Stanisławowem, Kowlem, i Zamościem, w Katyniu, nad Anglią i w drodze do Iranu.
- 6 żołnierzy Polski Podziemnej z Armii Krajowej i Armii Ludowej.
- 10 więźniów umęczonych w hitlerowskich więzieniach i obozach śmierci takich jak
Buchenwald, Mauthauzen, Oświęcim, itp.: wśród nich był Wójt z Dobrej Szymon
Łaskuda i wikary z Dobrej ks. Adam Sekuła.
- 6 ofiar terroru okupanta i działań frontowych.
- 6 ofiar spośród wywiezionych przymusowo na roboty do Niemiec.
- 10 ofiar krwawej pacyfikacji Porąbki /1944/, w tym matka z dwojgiem nieletnich
dzieci /cała wieś spalona/.
- 33 ofiary brutalnej pacyfikacji na Gruszowcu /1944/, żywcem spalonych przez
podpitych zbirów z SS.
- Razem - łącznie z zaginionymi - około 100 Ofiar Wojny.
Do tej hekatomby ofiar należy dołączyć jeszcze około 200 Żydów, wywiezionych
i zamordowanych w potworny sposób przez okupanta.

Uczczeniem ofiar chrześcijańskich zajął się komitet, który się wyłonił spośród
miejscowej chrześcijańskiej ludności. Na obchód żałobny ku ich czci złożyły się:
nabożeństwo za Poległych i Ofiary wojny, które odprawił Ks. Pułkownik Matejkiewicz,
b. dziekan W.P. B.O.K. Lwów, kazanie żałobne, które wygłosił Ks. Prefekt Jan Rachwał
z Limanowej, b. Kapelan AK, pochód żałobny na cmentarz, w którym wzięły udział
liczne rzesze ludu przybyłego z całej okolicy z orkiestrą CPN na czele, poświęcenie
 wspólnej mogiły i Pomnika Poległych, wzruszający wszystkich apel poległych,
oraz akademia żałobna z udziałem mówców, Chóru i orkiestry.

Apel Poległych odczytał P. Władysław Wójcik, kierownik szkoły podstawowej w Dobrej.
Jego męski i pewny głos załamał się jednak, gdy mu przyszło wywołać własnego
poległego syna.
Przemówienie żałobne na temat "Umarli za Polskę" wygłosił P. Stanisław Gołąb profesor
z  Nowego Sącza, b. więzień hitlerowski.
W imieniu młodzieży szkolnej i miejscowego harcerstwa przemówiła uczennica z kl. VII
Wanda Chalcarzówna z Gruszowca, czcząc pamięć ofiar z Gruszowca i Porąbki (wiersz).
Miejscowy chór wykonał dwie pieśni: "Umarli za Polskę" i "Pieśń Partyzantów".
Mogiłę Poległych poświęcił i w imieniu Komitetu podziękował wszystkim przybyłym
delegatom i uczestnikom obchodu miejscowy proboszcz ks. dr. Edward Wojtusiak,
były wiezień z Oświęcimia i Dachau.
Uroczystości żałobne w Dobrej zaszczycił swą obecnością P. Poseł na Sejm PRL
Inż. Marek.
Ludność tutejsza spodziewała się, że na tej żałobnej patriotycznej uroczystości wystąpi
odział Wojska Polskiego, pragnąc wyrazić przy tej okazji swe gorące przywiązanie do
naszej bohaterskiej Armii Ludowej. Ludność miejscowa przygotowywała serdeczne
przyjęcie i owacje. Niestety, udziału Wojska odmówiono.

Za urządzenie tej niezapomnianej uroczystości oraz postawienie Pomnika Poległych
należy się szczera wdzięczność Komitetowi obchodowemu  z Ob. Janem Tątą, przewod-
niczącemu Prezydium GRN w Dobrej na czele i inicjatorowi Ks. Dziekanowi
Dr. Edwardowi Wojtusiakowi.

"Obrońcom Ojczyzny i Ofiarom Wojny - Pokój i Chwała"


  Opiekę nad Pomnikiem Poległych sprawuje Szkoła Podstawowa
w Dobrej.


              Irena Malinowska

       
                             PAMIĘĆ BOHATEROM PORĄBKI I GRUSZOWCA


              Dziś cała dobrzańska gromada
              Doniosłe przeżywa chwile
              Czcząc pamięć ofiar wojny
              Których u nas zginęło tyle.

                                            Trzynaście lat temu w Porąbce
                                            Ze wszystkich stron łuny gorzały
                                            To straszny wróg palił zagrody
                                             I słychać dokoła wystrzały.

              Strzelano bezmyślnie nie patrząc
              Czy dziecko, kobieta, czy starzec,
              A jęki boleści rozpaczy
              Nie wzruszą serc twardych jak głazy.

                                            W tym samym też roku w jesieni
                                            To samo się działo w Gruszowcu      
                                            Tam żywcem palono ludzi
                                            Tam zgliszcza im były grobowcem.

              I za co składali ofiary
              Z życia i mienia swojego
              By każdy z nas mógł żyć spokojnie
              Pracować dla dobra wspólnego.

                                            A pamięć ich mąk i cierpienia
                                            Tu w naszej gromadzie nie zginie
                                            Nie zbądźmy w pamięci ich ofiar
                                            Lecz przekażmy je w pokolenie.

               I słabym dowodom pamięci
              Ten pomnik z granitu niech będzie
               Niech głosi nam męstwo i chwałę
               I wielkość ich ofiar - wszędzie.
 
                                            Niech matka swe dziecię maleńkie
                                            Prowadzi czasem w te strony,
                                            Niech dźwięczą przykładem nam w życiu
                                            Ich czyny, ich męstwo - jak dzwony.

     
               Wiersz ten wygłosiła uczennica Wanda Chalcarzówna przy poświęceniu
               Pomnika Poległych w Dobrej.

       

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Stanisław Rząsa