Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Stare dokumenty 1

Treść
Stare dokumenty dobrzańskie

 
Księga protokołów Rady Gminnej.


Pierwsza strona księgi protokołów nowo wybranej Rady Gminnej w Dobrej
w dniu 1 marca 1873 roku.Sprawozdanie z wydatków Rady Gminnej w Dobrej
za 1875 rok.Inwentarz gminy Dobra na rok 1886.


Bilans majątku gminnego na dzień 22 stycznia 1886 roku.List do Zarządu Kasy Stefczyka.List Teofila Szczura z dnia 15 stycznia 1933 roku
do Zarządu Kasy Stefczyka w Dobrej.


Pieczęć gminy i podpis wójta Gminy Dobra - rok 1920.


Pieczęć zarządu gminnego i podpis wójta Gminy Dobra - rok 1937.


Delegacja dla Sekretarza Gminy Dobra Józefa Śliwy
wystawiona w dniu 12 lutego 1941 roku w celu wzięcia
udziału w sesji wójtów i sekretarzy w Limanowej.


Rozliczenie kosztów.


Delegacja dla Mariana Węgrzynowicza (brata Leopolda
Węgrzynowicza), wójta Gminy Dobra, wystawiona na
21 lutego 1941 roku w celu wzięcia udziału w sesji wójtów
i sekretarzy gmin w limanowej.

 
33531