Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Stare widokówki

Treść

 

 

STARE WIDOKÓWKINajstarsze widokówki - przełom XIX i XX wieku.Widokówka z 1914 roku wydana nakładem właściciela
domu Jakóba Wójcika z Dobrej.

Pięć widokówek poniżej, wydano nakładem
Sklepu Kółka Rolniczego w Dobrej - koniec lat
dwudziestych.Kółko Rolnicze w Dobrej powstało w 1898 roku - Sklep Kółka.


Plebania w Dobrej.
Stara szkoła - w tym miejscu teraz jest najnowsza
 część cmentarza.

Trzy widokówki poniżej wydano nakładem
Spółdzielni Rolniczo Handlowej "ZGODA"
i Spółdzielni Uczniowskiej "PRZYSZŁOŚĆ" w Dobrej,
w pierwszej połowie lat czterdziestych.

W głębi z prawej strony, nowa szkoła, której budowę
ukończono w 1935 roku. Na początku lat pięćdziesiątych
szkoła ta została wyburzona a na jej miejscu postawiono
kolejną nową szkołę, w której obecnie mieszczą się
przedszkole i szkoła muzyczna.


Nowa szkoła wybudowana w latach 1950 - 1956 na miejscu wyburzonej
szkoły z 1935 roku (stała tylko 18 lat). Budowano w ten sposób, że z lewej
strony starej szkoły, wybudowano lewe skrzydło nowej, do którego
 przeniosła się szkoła. Następnie starą szkołę zburzono i dobudowano
drugie skrzydło,w miejsce starej tak, że na koniec 1956 roku szkoła
 była w całości ukończona.


W górnej części widokówki budynek Spółdzielni Rolniczo
Handlowej "ZGODA", który zbudowano w I połowie lat
czterdziestych na miejscu wyburzonego sklepu Kółka Rolniczego.
Obecnie mieszczą się w nim Zarząd i księgowość GS "SCH"
oraz sklep GS a pozostałe pomieszczenia oddano w najem.
Sp. R. H. "ZGODA"powstała w 1943 roku z połączenia Sklepu
Kółka Rolniczego i Sklepu Spółdzielni Spożywców "JEDNOŚĆ",
które przed II Wojną Św. były jedynymi polskimi sklepami  w Dobrej.
W 1948 roku ze Sp.R.H. "ZGODA"  powstała Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Dobrej.


Pieczęć Spółdzielni Spożywców "Jedność".

W dole widokówki targ w Dobrej (środy do początku lat pięćdziesiątych)
na placu targowym - obecnie są tutaj "Planty" z fontanną.Dolna część wid. - z lewej w budynku ukończonym
 w 1938 r. obecnie sklep Nr 2, z prawej "stara gmina",
zbudowana w czasie okupacji.
Dwie widokówki powyżej, wydane nakładem Spółdzielni
Spożywców"Jedność" w Dobrej.
 

 

37048