Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Mszana Dolna, Limanowa, 23.08.2012 - 70 rocznica tragedii

Treść

 

 

70 ROCZNICA ZAMORDOWANIA PRZEZ HITLEROWCÓW
 MIESZKAŃCÓW LIMANOWSZCZYZNY NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ

 Mszana Dolna, Limanowa - 23.08.2012

W tym roku, w sierpniu, minęła 70 rocznica zamordowania przez hitlerowców ludności
narodowości żydowskiej zamieszkującej w powiatach nowosądeckim i limanowskim.
W Nowym Sączu w gettcie, koło mostu kolejowego i na cmentarzu żydowskim rozstrzelano
ponad 1000 osób. Tak też zginęło 360 osób z getta w Grybowie, 96 z getta w Starym Sączu
i dziesiątki w wielu miejscowościach tych powiatów. Z likwidowanych gett w Nowym Sączu
i Limanowej 15 000 osób wywieziono do obozów śmierci. Najtragiczniejszym dniem na
Limanowszczyźnie był 19 sierpień 1942 roku. W tym to dniu, w Zamieściu, w lesie przy drodze
zamordowano kilkaset osób z Limanowej i okolic, a w Mszanie Dolnej na wzgórzu "Pańskie"
ponad 1000 osób z tej miejscowości i okolicznych wsi, w tym 200 osób z Dobrej. Tragedię
na "Pańskim" będąc jej świadkami przeżyli Moses Aftergut i Leib Gatterer z Dobrej.


MSZANA DOLNA"Pańskie"


Uroczystość otwiera Pan Tadeusz Filipiak, burmistrz Mszany Dolnej.
"...W naszym mieście Żydzi już nie mieszkają, ale pamięć o nich jest
wciąż żywa, (...) ich pamięci poświęcamy tę alejkę na której stoimy.
Za chwilę odsłonięta też zostanie pamiątkowa tablica na kamiennym
głazie upamiętniająca 70 - tą rocznicę tamtej zbrodni..." - powiedział.
Przewodniczący Rady Miasta odczytuje Uchwałę Rady Miasta nadającej
alei wiodącej do mogiły nazwę: Aleja Pamięci Ofiar Holocaustu.
Pan Henryk Zdanowski, jeden z ostatnich żyjących jeszcze świadków
tamtych wydarzeń odsłania mosiężną tablicę dedykowaną pamięci
ofiar zbrodni.


Przemarsz pod pomnik.


Na przedzie przedstawiciele społeczności żydowskiej.
Od prawej: Pan Tadeusz  Jakubowicz - przewodniczący Gminy Żydowskiej Wyznaniowej
w Krakowie, jego zastępca i rabin.


Kwiaty składa wicestarosta powiatu limanowskiego Pan Franciszek Dziedzina.


Kadisz.
Młodzież z mszańskiego liceum "przenosi" zebranych do
Mszany której nie ma już...


LIMANOWA


Cmentarz żydowski w Limanowej.
Przewodnicząca Rady Miasta  Pani Irena Grosicka i Prezes Limanowskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Pani Magdalena Dyląg witają
   przedstawicieli Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, przybyłych po
zakończeniu uroczystości w Mszanie Dolnej. Na cmentarzu, Rabin w asyście
Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Pana Tadeusza Jakubowicza odmówił
żydowską modlitwę - Kadisz. Głównym punktem obchodów
tragicznej rocznicy było otwarcie wystawy "Świat, którego już nie ma - 70
rocznica zagłady Żydów na Limanowszczyźnie" w  Muzeum Ziemi
Limanowskiej. Wystawa powstała przy współpracy Muzeum z Limanowskim
Oddziałem PTH. Na wystawie zobaczyć można wiele ciekawych fotogramów,
zdjęć i eksponatów. Otwarciu wystawy towarzyszyła multimedialna prezentacja
"Zagłada Żydów na Limanowszczyźnie", przygotowana przez Tomasza Lisa.


Dom Chaima i Racheli Aftergutów w Dobrej (stan obecny). Ich córka Rachel,
po mężu Gatterer, była matką Leiba Gatterera.


Kadisz
Wpis Przewodniczącego Tadeusza Jakubowicza.


Wystawę otwiera Prezes Limanowskiego Oddziału PTH Pani Magdalena Dyląg.


Przemawia Burmistrz Limanowej Pan Władysław Bieda.


Eksponaty.
Prezentacja multimedialna.

Wpis do księgi pamiątkowej.
 

 

 

33416