Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Orkiestra OSP z Dobrej na Powiatowym Przeglądzie w Laskowej - 12.06.2016 r.

Treść

 

 

ORKIESTRA  OSP Z DOBREJ
NA XVI POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ORKIESTR DĘTYCH

W LASKOWEJ.
12.06.2016xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

                 W dniu 12.06.2016 roku, na boisku sportowym, „KUKS Laskovia” w Laskowej, odbył się XVI Powiatowy Przegląd  Orkiestr
 Dętych, którego organizatorami byli: Urząd Gminy Laskowa, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Starostwo   
 Powiatowe w Limanowej. W Przeglądzie wzięło udział dziewięć Orkiestr z terenu Powiatu Limanowskiego.

      1.Orkiestra Dęta OSP z Dobrej
      2. Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej
      3.Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej
      4.Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej
      5.Orkiestra Dęta „Echo Gminy Łukowica” z Łukowicy
      6.Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej
      7.Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej
      8.Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” z Tymbarku
      9.Orkiestra Dęta przy OSP Męcina
 
   Konkurs przeprowadzony został w trzech grupach:
      I. Orkiestry OSP
     II. Orkiestry Parafialne
     III. Orkiestry działające przy Ośrodkach Kultury, Stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych

    XVI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, oceniała komisja konkursowa w składzie: Stanisław Migacz, Stefan Żuk,      
 Stanisław Stachoń. Komisja po gruntownej analizie wszystkich występów, postanowiła przyznać następujące miejsca:

    W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną   w kwocie 1500 zł., przyznano: Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej. II miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1300 zł., przyznano: Orkiestrze Dętej przy OSP Męcina. III miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 950 zł., przyznano: Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej. Dwa równorzędne wyróżnienia , pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie 600 zł. każda przyznano: Strażackiej Orkiestrze Dętej „Tymbarski Ton” z Tymbarku, Orkiestrze Dętej „Echo Gór” z Kasinki Małej.

   W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH I miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł., przyznano: Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej. II miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1300 zł., przyznano: Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.

   W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY I STOWARZYSZENIACH I miejsca nie przyznano. II miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1300 zł., przyznano: Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej. III miejsce , pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 950 zł., przyznano: Orkiestrze Dętej „Echo Gminy Łukowica” z Łukowicy. Ponadto gościnnie w Przeglądzie wystąpiła Orkiestra Dęta z Okulic, która otrzymała dyplom i pamiątkową statuetkę.

  Na XXXIX Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, Komisja postanowiła zakwalifikować:

  Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej, Orkiestrę Dętą przy OSP Męcina, Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej, Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej, Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej, Orkiestrę Dętą z Okulic.

  Wszystkie Orkiestry biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, ufundowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Nagrody wręczali: Mieczysław Uryga Wices tarosta limanowski, Czesław Stanisławczyk – Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa . Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach. Z uznaniem należy stwierdzić, iż w XVI Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej, wzięło udział 9 Orkiestr z terenu Powiatu Limanowskiego. Łącznie na scenie podczas jednego niedzielnego popołudnia wystąpiło 420 muzyków. Imprezę uświetnił koncert zespołu „RoY”. Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
33416