Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Zdjęcia do 1945 roku

Treść

 

 

 

Kościół w Dobrej w 1898 roku, na pierwszym planie ogród szkolny.
 
Kościół 1914 r.
Kościół w Dobrej w 1914 roku.


Plebania 1914 r.

Plebania w Dobrej - 1914 rok.


Ksiądz Hilary Kocańda - proboszcz Parafii Dobra
w latach 1901 - 1939.

!914 r. Szkoła

Stara szkoła w Dobrej w 1914 roku.
(obecnie w tym miejscu jest najnowsza część cmentarza)


Kierownik szkoły
Kierownik szkoły Marcin Szewczyk - 1916 rok.


Teatrzyk szkolny
Teatrzyk szkolny M. Szewczyka.


Jasełka
JasełkaDobra 1930 r.

Dobra - 1930 rok.


Dwór

Dwór Pordesów - obecnie po rozbudowie siedziba Urzędu Gminy.


Most kolejowy stary

Most kolejowy z końca XIX wieku.Stacja kolejowa w Dobrej w ostatnich latach XIX wieku. Z lewej i prawej
strony budynku stacji kasztany są jeszcze małe.
 
Poczta w Dobrej w 1929 roku.
 
Most na Rolę

Most na Łososinie - na Rolę, w 1945 roku.
 
 
Powódź 34 r.

Powódź w 1934 roku - woda do kolan w miejscu
gdzie dzisiaj są planty.


Powódź 34 r.

Most na Rolę w czasie powodzi.


Rok 1934, Przełęcz Marszałka Śmigłego - Rydza - krzyż. Zarząd Gminy Dobra - jednostkowej tzn. tylko wsi Dobra w 1932 roku.
 Od lewej stoją: Władysław Wójcik - zastępca przewodniczącego Kółka Rolniczego,
Adam Miśkowiec - zastępca wójta, ks. Jakub Stabrawa - Przewodniczący Zarządu
 Kółka Rolniczego, Antoni  Opyd -  wójt Gminy Dobra i Władysław Karaś - kierownik sklepu.
Członkowie zarządu gminy byli równocześnie członkami zarządu Kółka Rolniczego w Dobrej.


Pierwszy sklep polski w Dobrej - sklep Kółka Rolniczego - 1932 r.
Od lewej siedzą: kierownik sklepu Władysław Karaś i przewodniczący
zarządu kółka ks. Jakub Stabrawa.


Poświęcenie tryjera do czyszczenia zboża siewnego
zakupionego przez Kółko Rolnicze - 1937 r.


Przed zamkniętym sklepem.


Rok 1935 - nowy budynek Szkoły Podstawowej w Dobrej.


Rok szkolny 1938/39 - przed szkołą, z klasą III, od lewej siedzą: ks. Teodor Madeja,
  oraz Adela i Władysław  Wójcikowie.


Rok szkolny 1943/44 - z uczniami od lewej siedzą nauczyciele:
Olga Gawełczyk, Stefania Ćwik, Konstancja Iglowa,
ks. Jan Krawczyk, Władysław Wójcik i Józefa Cieślak.


Rok szkolny 1946/47(?) - w drugim rzędzie od lewej siedzą nauczyciele:
Józefa Cieślak, Jadwiga Gawełczyk, Irena Kolarzowa, Adela Wójcik,
ks. Jan Krawczyk, dwie nieznane osoby, Olga Rząsa, Władysław
Wójcik i Józef Rząsa.


Rok 1935 - tartak "pod stacją", właścicielami byli Żydzi: I. Karbel  i  M. Finder.
Od lewej stoi Maurycy Finder.


Od lewej: Maria Rusnak (obecnie Mirek), Józef Rusnak i Józef Szyrszeń.

Od lewej: Adam Maludy i Władysław Śleboda

 
Rok 1938, przed plebanią w Dobrej klasa VI (?) z  wychowawczynią
Konstancją Iglową i ks. Teodorem Madeją.


Rok 1937 - największy pożar w historii Dobrej. W Niedzielę Palmową,
w południe spaliły się domy w osiedlach Myconie i Kutry.
Na zgliszczach funkcjonariusz Policji Państwowej, posterunkowy  Antoni  Tomecki.


Droga w stronę Porąbki przez Morgi. W głębi dom majora Antoniego Gryziny-Laska, z prawej
dom rodziny Gąsiorów - tych domów już nie ma.


Widok z balkonu domu Antoniego Gryziny-Laska na drogę w stronę centrum Dobrej,
w głębi Łopień.


Dobra z drogi na stację w 1937 oku.
33531